HLV Trần Minh Chiến bỏ họp báo sau 3 trận thua liên tiếp

HLV Trần Minh Chiến bỏ họp báo sau 3 trận thua liên tiếp

“Anh Chiến nhờ tôi đi họp chứ tôi cũng chưa biết lý do vì sao”, trợ lý Tuấn Phong trả lời khi được t