FC Tuấn Sơn: Cứ tiếp tục, hãy phất cao ngọn cờ

Mùa thứ 2 góp mặt tại HPL, Tuấn Sơn duy trì và rực cháy ngọn ngọn lửa quyết để không bỏ qua cơ hội phất cờ, như ngọn cờ tung bay trên đỉnh Lũng Cú của mảnh đất Hà Giang.