Toàn Siro, cựu binh bền bỉ của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi đánh bại Du Lịch 2-0 tại vòng 6 giải hạng nhất phủi SL1-S2. Cùng với Giang trề, Toàn Siro đã lập công giúp đội nhà giành chiến thắng.