Thông báo chính thức Pogba đã rút khỏi biểu hiện chấn thương của đào tạo đội tuyển quốc gia, Tabel HDP Bola đau đớn

Thông báo chính thức Pogba đã rút khỏi biểu hiện bị thương trong đào tạo đội tuyển quốc gia.Baba bị thương trong khóa đào tạo của anh ấy.