Siêu phủi Đô Lương: Chân Đất gây bất ngờ, Bóng lưới khẳng định sức mạnh

Vòng bảng Siêu phủi Đô Lương Cúp Vinh Chi Suzika đã khép lại rất hấp dẫn, với nhiều kịch bản bất ngờ đã diễn ra.