Hoàng Nguyên vs Thanh Bình, Liên Phong vs Nam Dương: Những trận thư hùng của chiếu phủi Sài thành

Hoàng Nguyên sẽ gặp Thanh Bình, một đối thủ mà họ đã nhẵn mặt. Trong khi đó, BĐS Nam Dương sẽ gặp “ngựa ô” Liên Phong. Vòng bán kết giải sân 7 trên Thạnh Xuân Arena thực sự là những trận thư hùng nảy lửa của chiếu phủi Sài thành.