Thủ lĩnh Nguyên “Tây”

Nguyên “Tây” ở HPL-S7 hay HPL-S8 luôn thể hiện tốt vai trò của mình, xứng đáng với trọng trách thủ quân của Hiệp Hoà Group.