múi giờ đức

múi giờ đức

Kỳ vọng ở “ẩn số” Phan Văn Đức【múi giờ đức】:Sáng 3-6, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập vào lúc 7 gi