Nguyễn Hoàng Đức được kỳ vọng ở AFC Cup 2022

Nguyễn Hoàng Đức được kỳ vọng ở AFC Cup 2022

Không chỉ là nhân tố quan trọng của Viettel và đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức còn được nhắc đến nhiều