HLV Park Hang-seo được FIFA mời dự hội thảo ở London

HLV Park Hang-seo được FIFA mời dự hội thảo ở London

Thời gian dự kiến tổ chức sự kiện sẽ vào cuối tháng 9, việc tham gia hội thảo về chuyên môn của FIFA