Khai mạc giải bóng đá PTTH Hà Nội khóa 94 – 97: Lễ hội của gia đình

Sau 4 tháng ấp ủ, giải bóng đá dành cho những người học cấp 3 khóa 1994-1997 tại Hà Nội được tổ chức trong sự hân hoan tạo nên không khí như một lễ hội dành cho gia đình.