Chuyện 4 ông bầu chung tay xây dựng 1 đội bóng phủi

Thông thường những người kinh doanh cùng mặt hàng, trên cùng địa bàn hay cạnh tranh sẽ thường mâu thuẫn nhau vì lợi ích. Bởi vậy chuyện có 4 ông bầu chuyên ngành mobile ở thành phố Vinh cùng chung tay góp tiền xây dựng 1 đội bóng phủi được coi là “lạ” ở xứ Nghệ.