Châu Gia FC của “hot boy xăm trổ” Bảo Chúng vô địch giải Đức Thắng GPRS

Vượt qua Đạt Vĩnh Tiến trên chấm phạt đền, Châu Gia FC của “hot boy xăm trổ” Bảo Chúng trở thành nhà vô địch của giải thiện nguyện Đức Thắng GPRS 2017.