có nên lắp k+

có nên lắp k+

Canal Plus sẽ mua luôn K+?【có nên lắp k+】:K+ chưa bao giờ chính thức tiết lộ số lượng thuê bao của m