Mạc Hồng Quân nói về sân An Giang: “Đó là nơi vực dậy sự nghiệp của tôi”

Mạc Hồng Quân nói về sân An Giang: “Đó là nơi vực dậy sự nghiệp của tôi”

Năm 2014 là quãng thời gian nhiều biến động trong sự nghiệp của Mạc Hồng Quân. Anh gặp muôn vàn khó