chạy vượt rào

Lọt vào vòng bán kết nội dung chạy 400m vượt rào, Quách Thị Lan nhận thưởng lớn【chạy vượt rào】:Lọt v